Vybrané pobyty

Lázeňský pobyt 2020 - hotel Centrální lázně Mariánské Lázně

Hotel Centrální lázně Mariánské Lázně ****
14 dní
2137
Lázeňský pobyt 2020 - hotel Centrální lázně Mariánské Lázně
28031
Sezóna: 19.01.2020 - 16.02.2020
Cena za jednolůžkový pokoj:
28 031 Kč
Cena za dvoulůžkový pokoj:
49 369 Kč
(Cena je orientační, přesná cena vám bude sdělena po odeslání předběžné objednávky)

Lázeňský pobyt 2020 - hotel Butterfly Mariánské Lázně

Hotel Butterfly Mariánské Lázně ****
14 dní
2133
Lázeňský pobyt 2020 - hotel Butterfly Mariánské Lázně
26795
Sezóna: 19.01.2020 - 16.02.2020
Cena za jednolůžkový pokoj:
26 795 Kč
Cena za dvoulůžkový pokoj:
43 552 Kč
(Cena je orientační, přesná cena vám bude sdělena po odeslání předběžné objednávky)

Lázeňský pobyt 2020 - hotel Hvězda Mariánské Lázně

Hotel Hvězda Mariánské Lázně ****
14 dní
2134
Lázeňský pobyt 2020 - hotel Hvězda Mariánské Lázně
33127
Sezóna: 19.01.2020 - 16.02.2020
Cena za jednolůžkový pokoj:
33 127 Kč
Cena za dvoulůžkový pokoj:
59 562 Kč
(Cena je orientační, přesná cena vám bude sdělena po odeslání předběžné objednávky)

Lázeňský pobyt 2020 - hotel Pacifik Mariánské Lázně

Grandhotel Pacifik Mariánské Lázně ****
14 dní
2132
Lázeňský pobyt 2020 - hotel Pacifik Mariánské Lázně
27310
Sezóna: 19.01.2020 - 16.02.2020
Cena za jednolůžkový pokoj:
27 310 Kč
Cena za dvoulůžkový pokoj:
47 928 Kč
(Cena je orientační, přesná cena vám bude sdělena po odeslání předběžné objednávky)

Lázeňský pobyt 2020 - hotel Neapol Mariánské Lázně

Hotel Hvězda Mariánské Lázně ****
14 dní
2136
Lázeňský pobyt 2020 - hotel Neapol Mariánské Lázně
27310
Sezóna: 19.01.2020 - 16.02.2020
Cena za jednolůžkový pokoj:
27 310 Kč
Cena za dvoulůžkový pokoj:
47 928 Kč
(Cena je orientační, přesná cena vám bude sdělena po odeslání předběžné objednávky)
Potřebujete poradit?
Phone(+420) 354 546 211

Newsletter CupVital

* indicates required

Anglikánský kostel - Mariánské Lázně a okolí

Anglikánský kostel Mariánské Lázně

Památkově chráněná stavba - Anglikánský kostel (Christ Church) se nachází v Mariánských Lázních ve svahu mezi budovami gymnázia a mariánskolázeňské radnice. Stavba typu anglického venkovského kostela byla vystavena v románsko-novogotickém slohu z neomítnutých cihel v roce 1879. Průčelí Anglikánského kostela dominuje velká osmidílná rozeta. Vchod kostela je chráněn širokým architektonicky sladěným přístřeškem. Předlohou pro okna byla anglická gotika. Okolí anglikánského kostela bylo později parkově upraveno.

Historie stavby Anglikánského kostela z roku 1879

Stavbu Anglikánského kostela podnítili v sedmdesátých letech 19. století angličtí hosté Mariánských Lázní. Stavba byla v tehdejším Rakousko-Uhersku raritou, protože takového vyznání v Čechách žádní věřící nebyli.

Angličanka Mrs. Anne Scott of Rodono ze Selkirkshire

Tato dáma předala v roce 1877 spolu se svými sourozenci během svého léčebného pobytu v Mariánských Lázních lázeňskému lékaři a tehdejšímu starostovi města Dr. Augustu Herzigovi obnos 1200 liber šterlinků na stavbu Anglikánského kostela. Paní Ann Scottová tak chtěla uctít památku svého manžela, který se v Mariánských Lázních rovněž léčil a který zde také roku 1867 v lázeňském domě Paris (Paříž) zemřel. Na stavbu kostela přispěli svými dary a dobrovolnými sbírkami i další angličtí hosté.

Londýnský architekt Wiliam Burghes

Významný londýnský architekt viktoriánské doby Wiliam Burghes připravil stavební plán v uvedené formě anglického venkovského kostela. Pro stavbu Anglikánského kostela poskytl bezplatně pozemek premonstrátský klášter v Teplé.

Stavitel Friedrich Zickler

Starosta Herzig se obrátil na místního stavitele Friedricha Zicklera, aby postavil kostel podle Burghesova plánu. Stavba Anglikánského kostela byla zahájena na počátku roku 1878. V polovině května stála stavba až ke střeše. Práce však musely být v době sezóny pozastaveny. K dokončení stavby došlo na jaře roku 1879. Anglikánský kostel byl vystaven ze zvláštních malých červených cihel s dutinou. Příkrá střecha je zakončena dvěma kruhovými kříži. Varhany dodala firma Carl Hes & syn.

Vysvěcení kostela

Anglikánský kostel byl slavnostně vysvěcen 15. července 1879 lordem biskupem von Bath. Vysvěcení kostela předcházela dlouhá a nepříjemná jednání. Biskup a další zástupci církve odmítli přijet do doby, dokud nebude vyřešena otázka vlastníka. Aby se vysvěcení kostela déle neprotahovalo, zapsal se Dr. August Herzig sám jako majitel kostela. Kostel byl zasvěcen Ježíši Kristu („Christ Church“). Již po vysvěcení kostela v roce 1879 se v něm pravidelně konaly bohoslužby anglikánské církve. Provoz kostela byl financován z prostředků, které věnovala vdova paní Scottová.

Anglikánská kaple – interiér

V roce 1973 byla bohužel z kostela odcizena pamětní deska připomínající zakladatelku kostela Mrs. Anne Scott of Rodono. Pamětní deska se nacházela v blízkosti vchodu do kostela.

V barevných mozaikách oken s výjevy ze života Ježíše Krista byla uvedena jména donátorů.

Největší slávy se Anglikánská kaple dočkala během pobytů anglického krále Edwarda VII., který navštívil Mariánské Lázně celkem devětkrát (v letech 1897 – 1909). Král navštěvoval pravidelně zdejší bohoslužby. Krátce po smrti krále Edwarda VII., v roce 1911, byla na západní stěně Anglikánského kostela v kruhu květinového věnce s královskou korunou odhalena pamětní tabule s plastikou krále Edwarda VII. a jeho osobními daty (* 9. 11. 1841, + 6. 5. 1910):Plastika krále Edwarda VII.

„TO THE GLORY OF GOD

AND TO THE BELOVED MEMORY OF

EDWARD VII.

BY THE GRACE OF GOD OF THE UNITED

KINGDOM AND OF THE BRITISH DOMINIONS

BEYOND RHE SEAS KING,

DEFENDER OF THE FAITH EMPEROR

OF INDIA AND SOVEREIGN OF

THE MOST NOBLE ORDER

OF THE GARTER“

(Boží slávě a milované památce Edwarda VII., z milosti Boží krále Spojeného království a britských zámořských dominií, ochránce víry, císaře Indie a suveréna nejšlechetnějšího řádu podvazkového.)

Pamětní tabuli renovoval v roce 1992 během rekonstrukce Anglikánského kostela zdejší akademický sochař pan Vítězslav Eibel.

Třetí pamětní deska u první lavice, kde král během bohoslužeb sedával, byla rovněž roku 1973 odcizena.

Během první světové války byl z kostela sejmut bronzový zvon. Po válce byl znovu nainstalován a celý interiér kostela byl renovován.

Vlastnické a správcovské vztahy

Po smrti starosty Dr. Herziga byl správcovstvím Anglikánského kostela pověřen jeho syn JUDr. August Herzig. Vlastníkem kostela byla v této době londýnská S. P. G. (společnost pro šíření anglikánské víry v cizině).

Po druhé světové válce se o kostel nikdo nestaral. Kostel byl sice uzavřen, ale 8. listopadu 1973 byly vypáčeny dveře a z kostela byly odcizeny dvě pamětní desky. Po uzavření kostela došlo brzy k trvalému poničení dveří, rozbití a rozebrání originálních varhan, kostelních lavic a nakonec i k rozbití mosaikových oken. Před rokem 1980 kdosi odstranil celý původní ozdobný přístřešek před vchodem do kostela. Plenění Anglikánského kostela pokračovalo až do 90. let.

K Anglikánskému kostelu se dlouhá léta nehlásil původní vlastník (anglická společnost) ani město Mariánské Lázně, které nemělo žádné doklady o tom, že by Anglikánský kostel vlastnilo. Po té, co byly tyto po dlouhá léta trvající nejasné vlastnické vztahy vyřešeny, došlo v letech 1993 – 1994 ke komplexní stavební úpravě exteriéru i interiéru kostela.

Anglikánský kostel dnes

Dnes je oficiálním majitelem Anglikánského kostela v Mariánských Lázních město Mariánské Lázně. Anglikánský kostel je využíván jako koncertní a výstavní síň. V těchto nádherných prostorách probíhají v současnosti rovněž slavnostní vítání nových mariánskolázeňských občánků.

Adresa: Anglikánský kostel, Ruská 98, 353 01 Mariánské Lázně
Navigace: 49°58’27.88“ N   12°42‘6.64“ E

 

Zdroj informací: www.hamelika.cz/pamatky/kostely/anglikost.htm
Foto: CUP Vital, s.r.o.

Soubor: Anglikánský kostel Mariánské Lázně - 3D flash prezentace.swf

1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 933